Els socis federats del CEP tenen accés a la sala de musculació de la zona poliesportiva.

Els que hi vulguin accedir han d’enviar nom, cognoms, número de DNI, i número de la targeta federativa a secretaria@cep.cat.

Els que tenien accés anteriorment han de reenviar les dades d’accés, donat que les acreditacions de l’any passat no seran vàlides.

ATENCIÓ: LA SALA DE MUSCULACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA NO ÉS AL COMPLEX AQUÀTIC. Aquesta sala es troba al Pavelló de la Gamba. El fet d’e tenir accés a aquesta sala, NO dona dret a utilitzar les instal·lacions del Complex Aquàtic.