Actuacions de rehabilitació del local

Compartim informació sobre el projecte de les actuacions de rehabilitació del local de la seu social del Carrer Pere el Gran núm.18 de Vilafranca.

Aquesta reforma ha sigut possible gràcies al suport econòmic d’institucions com l’Ajuntament de Vilafranca, la Generalitat de Catalunya i la Fundació PINNAE.

L’Ajuntament de Vilafranca ha donat suport econòmic a través d’un conveni per valor de 150.000€ pel projecte de reforma, ampliació i millora del local social de l’entitat.

La Generalitat de Catalunya a través de l’Institut Català de l’Energia dins el programa per a la Rehabilitació Energètica d’Edificis Existents (PREE), en el Marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU ha aportat una subvenció de 43.854€.

La Fundació PINNAE també ha volgut sumar esforços per poder completar la rehabilitació del local mitjançant la convocatòria del 2022 dels projectes d’Impuls del Territori. El suport econòmic d’aquesta subvenció ha sigut de 10.000€.

Afegim que aquest local s’ha pensat i reformat tenint present la sostenibilitat com a eix prioritari, donant prioritat a utilització de materials sostenibles com la fusta, el vidre i el ferro, així com buscant equipaments de la màxima eficiència energètica i aïllant el local de la millor manera perquè sigui el més eficient energèticament possible.

Gràcies a aquest suport econòmic i sobretot a l’esforç voluntari de molts associats i associades ajudant en les tasques possibles, el passat dia 14 de maig del 2023 vam poder inaugurar la seu social reformada i equipada.

 

 

 

 

 

COMUNICAT D’ADQUISICIÓ DEL LOCAL PER A LA NOVA SEU SOCIAL

Des de la Junta directiva i el Grup de Treball de la Nova Seu Social us voleu fem arribar la comunicació que des del passat 1 Octubre el CEP ha formalitzat l’adquisició de les dues finques que conformen la propietat amb adreça Carrer Pere el Gran núm. 18 de Vilafranca del Penedès (antiga Bolera).

L’adquisició en propietat d’aquest local és el primer pas per construir la Nova Seu Social de l’entitat. Els propers passos seran l’inici d’obres per adequar la propietat a les necessitats de futur del CEP. Aquestes estan projectades en una divisió de la propietat en una zona esportiva i un altre de social pel desenvolupament de formacions, xerrades, projeccions…,  obertes tant a socis i sòcies de l’entitat com al públic en general del territori.

La finalitat de la Nova Seu Social és potenciar un punt de trobada per les 14 seccions que conformen actualment l’entitat i pels més de 800 socis que en formen part, i a la vegada donar un servei d’entitat sense ànim de lucre oberta a activitats destinades als nostres socis i al públic en general de tot el territori.

També volem aprofitar amb aquest escrit per agrair tot el suport rebut per tots vosaltres tant per l’esforç econòmic, com en el compromís dels avals mancomunats obtinguts per aconseguir el finançament necessari.

L’evolució del projecte el podreu anar seguint per les nostres xarxes socials (Instagram, Facebook i Youtube) i anirem informant periòdicament per correu electrònic i a través de les Assemblees ordinàries i extraordinàries. 

Finalment, comunicar que es crearà un Grup de Treball per la projecció i execució del projecte de la Nova Seu Social, en el qual animem a tothom que tingui ganes de col·laborar amb les seves aportacions a formar-ne part. Per interès adreçar-se a juntadirectiva@cep.cat.

Restem a disposició per qualsevol dubte o pregunta.

TOTS SOM CEP!

Salut!
Junta Directiva Centre Excursionista del Penedès

INFORMACIÓ RECOLLIDA AVALS NOVA SEU SOCIAL CEP

Benvolgut/da,

des del Grup de Treball de la Nova Seu Social del Centre Excursionista Penedès ens adrecem a tots/es els avaladors/es que heu donat suport fins a dia d’avui per  informar-vos sobre els següent aspectes:

 – Agraïr el suport mostrat pel projecte i el recolzament en forma d’aval , que com sabeu és necessari per obtenir el finançament de la Coop57 pel projecte de la nova seu social. 

– Informar sobre l’estat de recollida d’avals. El passat 10 de Gener es va iniciar la recollida d’avals mancomunats, a dia d’avui portem recopilats un total de 143 documents d’avals mancomunats, que resulta amb un import total de 180.300 €. Aquesta xifra significa que estem al 78% del total dels 230.000 € que és la xifra sol·licitada per poder obtenir el finançament corresponent. 

– Animar a totes les persones que ja ens heu donat suport en els avals a fer-ho extensible a amics i coneguts que puguin estar interessats per així ampliar la xarxa de difusió i arribar a l’objectiu. 

Tal i com s’ha expressat en el punt anterior,  estem en el 78%, però el 22% restant és un repte difícil i necessitem el suport de tothom. Adjuntem fulla d’aval mancomunat per a omplir i poder  fer-lo arribar a qui creieu que pugui estar interessat. Recordeu que es necessita fotocòpia del DNI corresponent. Horaris de secretaria per recollida d’avals: Dilluns, Dimecres i Divendres de 20:00h a 21:30h. 

Finalment, expressar que restem a disposició per qualsevol dubte mitjançant aquest correu electrònic, i com sempre, oberts a escoltar propostes o col·laboracions de qualsevol formula. 

Agraïnt la vostra atenció! 

TOTS SOM CEP!!!

Grup de Treball de la Nova Seu Social Centre Excursionista del Penedès

VULL AVALAR

Ets un particular i vols ser avalador del projecte de la Nova seu social del CEP? Fes click aquí.

Ets una empresa i vols ser avaladora del projecte de la Nova seu social del CEP? Fes click aquí.

Ets una entitati vols ser avaladora del projecte de la Nova seu social del CEP? Fes click aquí.

A continuació, perquè no hi hagi cap dubte, us adjuntem la informació de la Coop57, que és la cooperativa de finançament que en recolza en aquest projecte.

AVALS PERSONALS MANCOMUNATS

Coop57 no opera amb garanties ni aportacions patrimonials, ni demana nòmines de cap tipus. Treballem amb els Avals Personals Mancomunats.
Què son?
És un compromís personal i individual per respondre com avalador per una part d’un préstec concedit a un projecte col·lectiu.

Com funcionen?
A l’entitat se li demana que aporti com a garantia el compromís de persones que avalin, cadascuna, una part de l’import del préstec.
En el cas que l’entitat no pogués retornar el préstec, els avaladors respondrien en el seu nom i per la part avalada. Abans d’arribar a aquest escenari treballem amb l’entitat per facilitar el retorn del préstec (allarguem termini, fem carències, no imposem penalitzacions…).
En situacions de no poder retornar els préstec les persones avaladores respondrien amb el seu nom i només la part que es van comprometre a avalar del préstec, però els ritmes i els imports els defineix la persona avaladora ja que Coop57 s’adapta a les seves possibilitats. La quantitat que s’haurien de retornar no contindria interessos, seria només el principal.
En cas de no tenir disponibilitat de retorn, no hi ha interessos de demora, ni penalitzacions de cap tipus.

Més enllà de l’aval econòmic aquest també és un aval social que, per a Coop57, és tant o més important que el primer.

Els avantatges del sistema d’avals mancomunats son:

 • El sistema d’avals mancomunats és un document privat que no va a notari i amb el que s’adjunta només el DNI de la persona. Es basa en la confiança.
 • L’aval mancomunat no comporta cap immobilització de diners, ni dipòsit o fiança. Es a dir, és només un compromís personal i individual que confia amb un projecte col·lectiu.
 • El compromís adquirit pot ser per qualsevol quantitat econòmica assumible i adaptada a les possibilitats que tinguin les persones.
 • Els avals mancomunats poden ser de l’entorn proper com ara familiars, amics, treballadors/es, però també d’altres persones o entitats solidàries…
 • Reafirma la confiança i el compromís entre avaladors/es, entitat i Coop57
 • Demostra el teixit social i el suport social dels projectes què és premissa de Coop57
 • En el cas d’associacions afavoreix la participació dels treballadors/es en trobar sortides conjuntes a problemes comuns.

PREGUNTES FREQÜENTS DELS SOCIS I SÒCIES

Hi ha una quantitat mínima per avalar?

No, però des del grup de treball proposem una quantitat a partir de 1000€, per poder avançar en el projecte de manera àgil i determinant.

Per què una aportació de 50€?

La Coop57 finança un 75% del cost total del projecte i demana que l’entitat aporti el 25% restant. Actualment el CEP compta amb fons propi, però per arribar al 25% del finançament es necessita l’aportació econòmica de tots els socis i sòcies. Aquesta aportació s’ha dividit en 2 parts i la primera són aquests 50€.

Fa la mateixa aportació un soci familiar que un soci numerari o un de juvenil?

S’ha decidit des del Grup de Treball que faci la mateixa aportació cada soci, independentment del tipus de quota, per simplificar el procés i tenint en compte que al projecte està previst el retorn de l’aportació realitzada. És a dir, el soci numerari i juvenil realitzarà una aportació de 50€ i el soci familiar, independentment del nombre de membres de la unitat familiar, també realitzarà una aportació de 50€.

Quan es cobrarà i de quin import serà la segona aportació?

Un cop realitzada la primera aportació, s’avaluarà la resposta dels socis i sòcies i el capital restant per arribar al 25% del finançament sol·licitat. La temporalitat i l’import de la segona aportació variarà en funció de la quantitat que s’assoleixi amb la primera aportació i el temps que es trigui a valorar l’impacte en la massa social.

Què pagaran els socis nous que entrin al CEP un cop engegat el projecte?

Tots els nous socis aportaran la mateixa quantitat que hagin aportat els socis actuals. Aquesta aportació es realitzarà fins al moment que s’hagi retornat el 100% del préstec.

Què passa si un soci es dóna de baixa?

Si es dóna de baixa un cop començat el projecte i fetes les aportacions econòmiques, aquestes no es retornen.

Què passa si un soci retorna l’aportació?

Si retorna l’aportació s’entén que no està d’acord amb la decisió de l’assemblea de tirar endavant amb el projecte i, per tant, es donarà de baixa del CEP.

Puc fer aportacions voluntàries?                                             

Posa’t en contacte amb el Grup de Treball i proposa la teva acció. Ho pots fer a través del correu local@cep.cat o presencialment a la seu del Centre (dilluns, dimecres i divendres de 20h a 21:30h).

Què és un aval personal mancomunat?

És un compromís personal i individual per respondre com avalador per una part d’un préstec concedit a un projecte col·lectiu. Més enllà de l’aval econòmic aquest també és un aval social que, per a Coop57, és tant o més important que el primer.

Quins avantatges té el sistema d’avals mancomunats?

 • El sistema d’avals mancomunats és un document privat que no va a notari i amb el que s’adjunta només el DNI de la persona. Es basa en la confiança.
 • L’aval mancomunat no comporta cap immobilització de diners, ni dipòsit o fiança. Es a dir, és només un compromís personal i individual que confia amb un projecte col·lectiu.
 • El compromís adquirit pot ser per qualsevol quantitat econòmica assumible i adaptada a les possibilitats que tinguin les persones.
 • Els avals mancomunats poden ser de l’entorn proper com ara familiars, amics, treballadors/es, però també d’altres persones o entitats solidàries…
 • Reafirma la confiança i el compromís entre avaladors/es, entitat i Coop57.
 • Demostra el teixit social i el suport social dels projectes què és premissa de Coop57.
 • En el cas d’associacions afavoreix la participació dels treballadors/es en trobar sortides conjuntes a problemes comuns.

He de pagar o dipositar l’aval en alguna entitat?

No, no s’ha ni de pagar ni ingressar res enlloc. Els avaladors respondrien, en cas que el CEP no pugui retornar el préstec, en el seu nom i només per la part avalada proporcional al deute pendent, sense interessos de demora ni penalitzacions. Aquest aval no comporta cap immobilització de diners, ni dipòsits, ni fiança. No és un aval solidari (entitats convencionals) sinó un aval mancomunat.

Qui pot avalar?

Pot avalar qualsevol persona major d’edat per un màxim de 5.000€ i qualsevol entitat jurídica per un màxim de 10.000€.

Hi ha termini per aconseguir els fons necessaris i els avals?

Tant aviat com es tinguin ambdues coses podrem seguir avançant en el projecte, però no hi ha un termini fixat. En cas d’arribar a l’assemblea ordinària del març de 2020 sense haver assolit els fons ni/o els avals, es valorarà la continuïtat del projecte.

Què passa si no ens gastem els 440.000€ aprovats i finançats durant el projecte de la nova seu?

La quota del préstec estarà sempre relacionada amb la quantitat prestada per la Coop57. En el cas de que no arribéssim al pressupost projectat, la quota es tornaria a calcular per ajustar-se a l’import real.

Què ens ofereix aquesta nova seu social?

Principalment ens dóna la possibilitat de poder créixer com a entitat i físicament ens ofereix un nou espai, més gran, més visible, més lluminós, més obert a la Vila, més modern i sobretot amb moltes més possibilitats. El nou local de 500m2 que s’ha plantejat en dos espais ben separats però alhora comunicats, un espai SOCIAL i un espai ESPORTIU. L’augment de l’espai oferirà al soci:

ESPAI SOCIAL

 • Sala polivalent de dimensions variables segons l’ús o necessitats i amb possibilitat de trobades simultànies de diferents grups en sales separades.
 • Espai de trobada i interacció entre persones, seccions, activitats, xerrades, briefings de les diferents competicions, cursos de formació tècnica…
 • Sistema d’imatge i so per projeccions audiovisuals i presentacions.
 • Espai d’assaig i concert per la Coral.
 • Espai de lloguer de material més ampli.
 • Espai de secretaria més ampli.
 • Espai de trobades informal amb possibilitat de refrigeri i menjar.
 • Millora de la biblioteca i consulta on-line.
 • Espai de cuina-office i màquines de vending.
 • Punt d’accés a internet.
 • Possibilitat de realitzar activitats físico-esportives dirigides.
 • Possibilitat de lloguer per activitats privades exclusiu per al soci.

ESPAI ESPORTIU

 • Zona de condicionament físic general amb bicicletes d’spinning, bancs de peses, corretges de TRX, barres de suspensions…
 • Vestuaris, lavabos i dutxes.
 • Espai de reparació i posta a punt de material (bicicletes, esquis, grampons, piolets, raquetes…)
 • Zona per la iniciació, el desenvolupament i el perfeccionament de l’escalada amb una estructura amb diferents angles d’inclinació i taules multipreses.

Per què una estructura d’escalada a la nova seu social?

Per dotar al CEP i a la Vila d’una estructura d’escalada per promoure la iniciació, la progressió i el perfeccionament de l’escalada des de l’associacionisme, recuperant l’accés popular a aquest esport i a un espai que ja havia existit en les instal·lacions de la zona esportiva de Vilafranca, al Firaví. L’escalada és un dels pocs esports de muntanya, sinó l’únic, que permet tenir una estructura per a la seva pràctica i entrenament indoor i d’unes dimensions que es pot ubicar dins la seu social del CEP. També s’ha de tenir en compte que l’escalada, tant esportiva com en bloc, és un dels esports que ha experimentat més augment de practicants en els últims anys, que de cara al 2020 serà modalitat olímpica a Tokio i que ha de ser un dels aspectes importants a l’hora d’atraure gent jove per fer augmentar i fidelitzar la massa social del CEP.

Aquest projecte va néixer amb la convicció que podia aportar coses importants al CEP i que aquest és el camí per aconseguir els objectius marcats. Creiem que serà un espai de relació on la gent podrà interactuar i aquest és el camí per fer néixer i créixer nous projectes que millorin la pròpia entitat. I també perquè és una part important en el balanç econòmic del projecte que es planteja i ha de ser capaç d’absorbir els usuaris previstos.

Qui s’encarregarà del control del projecte?

Des del Grup de Treball es preveu la incorporació de dues figures per tal de portar el control de les obres i de la part econòmica del projecte. La part d’obres hauria de ser un/una arquitecte tècnic que porti el control de l’evolució de l’obra així com el contacte directe amb els industrials i qualsevol altre gestió relacionada. Per la part econòmica hauria de ser una persona o empresa que porti el control econòmic del préstec, factures de les obres, gestió dels convenis amb l’ajuntament, balanç econòmic anual… Aquestes dues figures no estan assignades si et pot interessar o coneixes algú que tingui ganes de col·laborar, posa’t en contacte amb el Grup de treball.

Quina previsió d’obertura té la nova seu social?

En primer  lloc s’ha d’assolir el fons propi necessari, l’aval mancomunat i tancar la compra del local. Un cop el local sigui propietat del CEP es podran iniciar les obres. El Grup de Treball fa una estimació de 18 a 24 mesos aproximadament entre l’inici de les obres i l’obertura de la nova seu social, però aquests terminis s’aniran ajustant a mesura que es vagi desenvolupant l’obra.

Com es pot anar fent seguiment del projecte?

A través de la nostra pàgina web, a la pestanya de “Nova seu social” (www.cep.cat/projecte-nou-local/ ), i les xarxes socials (Twitter, Instragram i Facebook) s’anirà informant de l’evolució del projecte. També es poden fer consultes a través del correu local@cep.cat i presencialment a la seu del CEP.

CONVOCATÒRIA REUNIÓ INFORMATIVA NOVA SEU SOCIAL

Benvolgut soci/:

Després de molts dies de treball, reunions i trobades, el passat dia 19 de Desembre de 2019, la Coop57 S.C.C.L. ens ha validat el projecte de finançament de la nova seu social del CEP.

A partir d’aquí, comencem un any nou que possiblement serà el més
transcendent pel Centre de les últimes dècades. Per aquest motiu necessitem tota la implicació dels socis i sòcies per tirar endavant aquest projecte aprovat en assemblea i que marcarà el futur de la nostra entitat. El teu suport és imprescindible i per això et volem informar i fer partícep de totes les novetats referents a aquest futur ja molt proper.

T’esperem a la reunió que tindrà lloc el proper divendres 10 de Gener de
2020 a la sala d’actes de l’Escorxador
. La convocatòria serà a les 19:30 h.

No hi pots faltar!

L’ordre del dia serà:

 1. Antecedents i situació actual.
 2. Finançament de la Coop57 S.C.C.L.
 3. Valoració de la primera aportació econòmica per part del soci/a.
 4. Avals mancomunats (Adjuntem full informatiu de la Coop57 S.C.C.L. on s’explica i model carta avalador).
 5. Canals de comunicació per al projecte de la nova seu social.
 6. Precs i preguntes.

Aprofitem per recordar que el Centre som tots nosaltres i demanem
un cop més la vostra col·laboració.

Tots som CEP!

LA JUNTA

Recorda que si vols contactar amb el grup de treball directament, fes un mail a local@cep.cat

Curs 2019/2020

Benvolguts/des,

Després de l’estiu i les vacances, toca tornar a posar-se a lloc i encarar el curs 2019-2020 amb moltes ganes i motivació.

A continuació, trobareu la documentació referent al nou curs, que esperem sigui del vostre interès:

Salutacions,
LA JUNTA DEL CEP

DOCUMENTACIÓ PROJECTE NOVA SEU SOCIAL

Durant l’assemblea general ordinària del passat 15 de març es va informar als socis i sòcies de l’estat actual del projecte i de tots els punts treballats. A falta de la valoració per part de l’entitat financera no es va poder realitzar la votació del projecte, que s’ha emplaçat al proper 17 de maig. Per tal d’aportar el màxim d’informació a tothom i perquè es pugui fer una valoració del projecte, es posa a disposició de les sòcies i socis un paquet de documentació que estarà disponible a la seu del Centre Excursionista.

Animem a tots els socis i sòcies a fer el màxim de difusió del projecte i de la data de la futura votació per tal de que hi participem el màxim de persones.

Cooperativa de finançament

El dilluns 12 de març es va realitzar una reunió amb dos voluntaris de la cooperativa de finançament per tal de que coneguessin, en base a criteris socials, el projecte de la nova seu social i la pròpia entitat. A partir d’aquesta trobada es realitza un informe que és estudiat i valorat per la Comissió Social de la Coop. Aquesta comissió es reuneix a finals de mes i emetrà la seva decisió de si podem formar part de la cooperativa, per tant, de cara a l’abril ja sabrem la seva resposta.

Projecte Tècnic

Tal i com es va decidir en l’assemblea extraordinària del 12 de gener, ja està en marxa el projecte tècnic del local. S’han fet dues visites al local amb l’enginyer i se li han transmès les idees i necessitats que el grup de treball ha rebut durant aquestes setmanes per part de les diferents seccions del CEP. Durant el mes d’abril es preveu tenir el projecte finalitzat, no obstant això, el grup de treball està pendent de rebre les propostes de les seccions que encara no hagin comunicat les seves necessitats.