Durant l’assemblea general ordinària del passat 15 de març es va informar als socis i sòcies de l’estat actual del projecte i de tots els punts treballats. A falta de la valoració per part de l’entitat financera no es va poder realitzar la votació del projecte, que s’ha emplaçat al proper 17 de maig. Per tal d’aportar el màxim d’informació a tothom i perquè es pugui fer una valoració del projecte, es posa a disposició de les sòcies i socis un paquet de documentació que estarà disponible a la seu del Centre Excursionista.

Animem a tots els socis i sòcies a fer el màxim de difusió del projecte i de la data de la futura votació per tal de que hi participem el màxim de persones.