Apadrina una barraca de pedra seca

El Grup de Pedra Seca del Centre Excursionista del Penedès

 posa en marxa una activitat que consisteix en

 Apadrinar una Barraca de Pedra Seca

 

En què consisteix l’apadrinament

Consisteix a formalitzar un conveni on els padrins i padrines es comprometin a visitar, com a mínim 2 vegades l’any, la barraca apadrinada i enviar una o diverses fotografies al grup del seu estat actual. Això permetrà saber si cal fer-hi alguna actuació, garantint així la seva conservació i protecció.

Qui pot apadrinar una barraca

Qualsevol persona, majors d’edat, interessada i disposada a dur a terme la tasca encomanada.

Les barraques també podran ser apadrinades per una família, havent-hi una persona major d’edat com a representant d’aquesta.

Quin cost té apadrinar una barraca

Apadrinar una barraca no té cap cost monetari, és una activitat gratuïta. Sols caldrà agafar el compromís de fer aquest mínim de dues visites a l’any per comprovar-ne l’estat de conservació.

Per què un apadrinament

El nostre desig és donar a conèixer la part del nostre patrimoni que és la pedra seca i aquesta peculiar forma de fer construccions, donant la possibilitat de participar, a les persones interessades en la seva conservació i protecció, tenint controlades les barraques que s’han arreglat, i saber en quin estat es troben, en ser visitades amb regularitat.

A què té dret el que apadrina

Les persones que apadrinin una barraca, no tindran cap dret sobre aquesta. Tots els drets sobre la barraca, els té la persona propietària.

Procediment per fer l’apadrinament

Les persones interessades a apadrinar una barraca, hauran d’entrar a la pàgina web del Centre Excursionista del Penedès, cep.cat, anar a seccions i d’aquí a pedra seca on trobaran l’enllaç:

Apadrina una Barraca de Pedra Seca

amb informació de totes les barraques disponibles per ser apadrinades. Hi trobarà una fotografia, el nom i el municipi on es troba.

Un cop escollida la barraca a apadrinar caldrà enviar un correu electrònic a pedrasecacep@gmail.com informant de la voluntat de ser padrins, aportant les dades següents:

  • Nom de la barraca escollida
  • Nom d’una segona barraca (opcional), que s’utilitzaria en cas d’estar la primera ja apadrinada.
  • Nom de la família (si és el cas)
  • Nom de la persona que apadrina o representant de la família
  • Data naixement
  • Població de residència
  • Telèfon de contacte
  • Correu electrònic

Un cop confirmada la disponibilitat d’apadrinar la barraca escollida, que anirà per ordre de recepció de les sol·licituds, es procedirà a formalitzar l’apadrinament.

Es programarà un dia per fer la formalització, al mateix temps que s’acompanyarà a la persona o família a fer la primera visita a la barraca apadrinada, donant així la benvinguda als nous padrins.

Clic en la imatge per veure l’inventari