La nova seu social del CEP

A continuació us adjuntem unes imatges en 3D del projecte de la nova seu social.

Vista entrada.
Interior vista aèria.
Planta amb sala polivalent.

Sala polivalent amb sala esportiva al fons.

Sala esportiva.