Hi ha una quantitat mínima per avalar?

No, però des del grup de treball proposem una quantitat a partir de 1000€, per poder avançar en el projecte de manera àgil i determinant.

Per què una aportació de 50€?

La Coop57 finança un 75% del cost total del projecte i demana que l’entitat aporti el 25% restant. Actualment el CEP compta amb fons propi, però per arribar al 25% del finançament es necessita l’aportació econòmica de tots els socis i sòcies. Aquesta aportació s’ha dividit en 2 parts i la primera són aquests 50€.

Fa la mateixa aportació un soci familiar que un soci numerari o un de juvenil?

S’ha decidit des del Grup de Treball que faci la mateixa aportació cada soci, independentment del tipus de quota, per simplificar el procés i tenint en compte que al projecte està previst el retorn de l’aportació realitzada. És a dir, el soci numerari i juvenil realitzarà una aportació de 50€ i el soci familiar, independentment del nombre de membres de la unitat familiar, també realitzarà una aportació de 50€.

Quan es cobrarà i de quin import serà la segona aportació?

Un cop realitzada la primera aportació, s’avaluarà la resposta dels socis i sòcies i el capital restant per arribar al 25% del finançament sol·licitat. La temporalitat i l’import de la segona aportació variarà en funció de la quantitat que s’assoleixi amb la primera aportació i el temps que es trigui a valorar l’impacte en la massa social.

Què pagaran els socis nous que entrin al CEP un cop engegat el projecte?

Tots els nous socis aportaran la mateixa quantitat que hagin aportat els socis actuals. Aquesta aportació es realitzarà fins al moment que s’hagi retornat el 100% del préstec.

Què passa si un soci es dóna de baixa?

Si es dóna de baixa un cop començat el projecte i fetes les aportacions econòmiques, aquestes no es retornen.

Què passa si un soci retorna l’aportació?

Si retorna l’aportació s’entén que no està d’acord amb la decisió de l’assemblea de tirar endavant amb el projecte i, per tant, es donarà de baixa del CEP.

Puc fer aportacions voluntàries?                                             

Posa’t en contacte amb el Grup de Treball i proposa la teva acció. Ho pots fer a través del correu local@cep.cat o presencialment a la seu del Centre (dilluns, dimecres i divendres de 20h a 21:30h).

Què és un aval personal mancomunat?

És un compromís personal i individual per respondre com avalador per una part d’un préstec concedit a un projecte col·lectiu. Més enllà de l’aval econòmic aquest també és un aval social que, per a Coop57, és tant o més important que el primer.

Quins avantatges té el sistema d’avals mancomunats?

 • El sistema d’avals mancomunats és un document privat que no va a notari i amb el que s’adjunta només el DNI de la persona. Es basa en la confiança.
 • L’aval mancomunat no comporta cap immobilització de diners, ni dipòsit o fiança. Es a dir, és només un compromís personal i individual que confia amb un projecte col·lectiu.
 • El compromís adquirit pot ser per qualsevol quantitat econòmica assumible i adaptada a les possibilitats que tinguin les persones.
 • Els avals mancomunats poden ser de l’entorn proper com ara familiars, amics, treballadors/es, però també d’altres persones o entitats solidàries…
 • Reafirma la confiança i el compromís entre avaladors/es, entitat i Coop57.
 • Demostra el teixit social i el suport social dels projectes què és premissa de Coop57.
 • En el cas d’associacions afavoreix la participació dels treballadors/es en trobar sortides conjuntes a problemes comuns.

He de pagar o dipositar l’aval en alguna entitat?

No, no s’ha ni de pagar ni ingressar res enlloc. Els avaladors respondrien, en cas que el CEP no pugui retornar el préstec, en el seu nom i només per la part avalada proporcional al deute pendent, sense interessos de demora ni penalitzacions. Aquest aval no comporta cap immobilització de diners, ni dipòsits, ni fiança. No és un aval solidari (entitats convencionals) sinó un aval mancomunat.

Qui pot avalar?

Pot avalar qualsevol persona major d’edat per un màxim de 5.000€ i qualsevol entitat jurídica per un màxim de 10.000€.

Hi ha termini per aconseguir els fons necessaris i els avals?

Tant aviat com es tinguin ambdues coses podrem seguir avançant en el projecte, però no hi ha un termini fixat. En cas d’arribar a l’assemblea ordinària del març de 2020 sense haver assolit els fons ni/o els avals, es valorarà la continuïtat del projecte.

Què passa si no ens gastem els 440.000€ aprovats i finançats durant el projecte de la nova seu?

La quota del préstec estarà sempre relacionada amb la quantitat prestada per la Coop57. En el cas de que no arribéssim al pressupost projectat, la quota es tornaria a calcular per ajustar-se a l’import real.

Què ens ofereix aquesta nova seu social?

Principalment ens dóna la possibilitat de poder créixer com a entitat i físicament ens ofereix un nou espai, més gran, més visible, més lluminós, més obert a la Vila, més modern i sobretot amb moltes més possibilitats. El nou local de 500m2 que s’ha plantejat en dos espais ben separats però alhora comunicats, un espai SOCIAL i un espai ESPORTIU. L’augment de l’espai oferirà al soci:

ESPAI SOCIAL

 • Sala polivalent de dimensions variables segons l’ús o necessitats i amb possibilitat de trobades simultànies de diferents grups en sales separades.
 • Espai de trobada i interacció entre persones, seccions, activitats, xerrades, briefings de les diferents competicions, cursos de formació tècnica…
 • Sistema d’imatge i so per projeccions audiovisuals i presentacions.
 • Espai d’assaig i concert per la Coral.
 • Espai de lloguer de material més ampli.
 • Espai de secretaria més ampli.
 • Espai de trobades informal amb possibilitat de refrigeri i menjar.
 • Millora de la biblioteca i consulta on-line.
 • Espai de cuina-office i màquines de vending.
 • Punt d’accés a internet.
 • Possibilitat de realitzar activitats físico-esportives dirigides.
 • Possibilitat de lloguer per activitats privades exclusiu per al soci.

ESPAI ESPORTIU

 • Zona de condicionament físic general amb bicicletes d’spinning, bancs de peses, corretges de TRX, barres de suspensions…
 • Vestuaris, lavabos i dutxes.
 • Espai de reparació i posta a punt de material (bicicletes, esquis, grampons, piolets, raquetes…)
 • Zona per la iniciació, el desenvolupament i el perfeccionament de l’escalada amb una estructura amb diferents angles d’inclinació i taules multipreses.

Per què una estructura d’escalada a la nova seu social?

Per dotar al CEP i a la Vila d’una estructura d’escalada per promoure la iniciació, la progressió i el perfeccionament de l’escalada des de l’associacionisme, recuperant l’accés popular a aquest esport i a un espai que ja havia existit en les instal·lacions de la zona esportiva de Vilafranca, al Firaví. L’escalada és un dels pocs esports de muntanya, sinó l’únic, que permet tenir una estructura per a la seva pràctica i entrenament indoor i d’unes dimensions que es pot ubicar dins la seu social del CEP. També s’ha de tenir en compte que l’escalada, tant esportiva com en bloc, és un dels esports que ha experimentat més augment de practicants en els últims anys, que de cara al 2020 serà modalitat olímpica a Tokio i que ha de ser un dels aspectes importants a l’hora d’atraure gent jove per fer augmentar i fidelitzar la massa social del CEP.

Aquest projecte va néixer amb la convicció que podia aportar coses importants al CEP i que aquest és el camí per aconseguir els objectius marcats. Creiem que serà un espai de relació on la gent podrà interactuar i aquest és el camí per fer néixer i créixer nous projectes que millorin la pròpia entitat. I també perquè és una part important en el balanç econòmic del projecte que es planteja i ha de ser capaç d’absorbir els usuaris previstos.

Qui s’encarregarà del control del projecte?

Des del Grup de Treball es preveu la incorporació de dues figures per tal de portar el control de les obres i de la part econòmica del projecte. La part d’obres hauria de ser un/una arquitecte tècnic que porti el control de l’evolució de l’obra així com el contacte directe amb els industrials i qualsevol altre gestió relacionada. Per la part econòmica hauria de ser una persona o empresa que porti el control econòmic del préstec, factures de les obres, gestió dels convenis amb l’ajuntament, balanç econòmic anual… Aquestes dues figures no estan assignades si et pot interessar o coneixes algú que tingui ganes de col·laborar, posa’t en contacte amb el Grup de treball.

Quina previsió d’obertura té la nova seu social?

En primer  lloc s’ha d’assolir el fons propi necessari, l’aval mancomunat i tancar la compra del local. Un cop el local sigui propietat del CEP es podran iniciar les obres. El Grup de Treball fa una estimació de 18 a 24 mesos aproximadament entre l’inici de les obres i l’obertura de la nova seu social, però aquests terminis s’aniran ajustant a mesura que es vagi desenvolupant l’obra.

Com es pot anar fent seguiment del projecte?

A través de la nostra pàgina web, a la pestanya de “Nova seu social” (www.cep.cat/projecte-nou-local/ ), i les xarxes socials (Twitter, Instragram i Facebook) s’anirà informant de l’evolució del projecte. També es poden fer consultes a través del correu local@cep.cat i presencialment a la seu del CEP.