Tal i com es va decidir en l’assemblea extraordinària del 12 de gener, ja està en marxa el projecte tècnic del local. S’han fet dues visites al local amb l’enginyer i se li han transmès les idees i necessitats que el grup de treball ha rebut durant aquestes setmanes per part de les diferents seccions del CEP. Durant el mes d’abril es preveu tenir el projecte finalitzat, no obstant això, el grup de treball està pendent de rebre les propostes de les seccions que encara no hagin comunicat les seves necessitats.