El Centre Excursionista del Penedès ,

expressem el seu condol a la família .

Membre fundador del CEP i més tard cap de les 

expedicions al.Tukutche i Makalu