Recordeu les avantatges per ser soci de la FEEC.

Aquest és un servei de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya per a les persones i les entitats federades.

https://www.feec.cat/comunicacio/serveis-al-federat/