RECORDEU!

Des del Patronat de la Muntanya de Montserrat us comuniquem el tancament de la canal equipada “Joc de l’Oca” pel mal estat de les instal·lacions.

A partir del 30 de novembre de 2016 va quedar totalment PROHIBIT realitzar l’ascens i/o descens de la canal del Joc de l’Oca al Parc Natural de Montserrat.

La notícia està penjada a la web Patronat: http://muntanyamontserrat.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/TancamentJocdelOca