El projecte tècnic està en la seva fase final i ja tenim l’estat d’amidaments per poder pressupostar totes i cada una de les partides que s’hi contemplen. Des del Centre volem i creiem que és molt important donar la oportunitat de treballar en el projecte a tots els socis i sòcies del CEP que siguin professionals del sector.

A partir d’avui mateix, qualsevol industrial membre del CEP pot sol·licitar a ‘secreteria@cep.cat’ l’estat d’amidaments del projecte per pressupostar les partides que consideri oportunes. El termini per presentar els pressupostos serà fins al 25/06/2018 i es podran entregar tant a la seu del CEP com a través del correu electrònic.

Aquest és un pas més per fer partícips i implicar al màxim de sòcies i socis en aquest projecte que segueix avançant. Comptem amb la vostra col·laboració!