XXIV AcAmpAdA NAcIoNAl de cAtAluNyA

La inscripció a l’acampada es tancarà el dia 25 de maig de 2019.

Del 28 de juny al 7 de juliol de 2019
CÀMPING MAITE
Avd. Montgó No 66 –
L`Escala 17130 –
Girona
42°6’48″N 3°8’39″E

Més info a http://uccat.com/