ATENCIÓ, NOVA UBICACIÓ!

SALA MN. VINYETA

(c/ Sta. Maria, sota la Rectoria de Vilafranca)

Assemblea extraordinària Centre Excursionista Penedès – Nova Seu Social

El divendres 14 de juny es celebrarà a la Sala Mn. Vinyeta, de Vilafranca del Penedès (Plaça Sta. Maria, sota la Parròquia), l’assemblea extraordinària on es realitzarà la votació final del projecte de nova seu social del CEP.

Es convoca l’assemblea a les 20:00h en primera convocatòria i a les 20:30h en segona convocatòria. En aquesta assemblea i poden participar totes les sòcies i socis que estiguin al corrent del pagament de la quota anual de l’associació.

El projecte actual de la nova seu social es va iniciar a l’abril de 2017 agafant el testimoni de les últimes propostes que s’havien engegat al 2014 i anteriorment en altres ocasions. Els principals objectius del projecte són: disposar d’un equipament més gran i amb més diversitat d’espais, millorar la visibilitat del CEP, promoure i afavorir el relleu generacional dels socis i sòcies de l’entitat i  crear una estructura d’escalada accessible per a tothom. En definitiva, aquest projecte pretén ser un mitjà per dinamitzar el Centre Excursionista Penedès i revertir la situació actual, fent que torni a ser l’entitat amb el pes que es mereix dins la Vila, per nombre de socis i anys d’història, i representi el nom de Vilafranca i la comarca del Penedès per allà on es mouen tots els seus socis i sòcies. Al mateix temps es pretén implicar al major nombre de socis i sòcies en la vida quotidiana del CEP, així com activar noves incorporacions i revitalitzar l’entitat.

La informació del projecte està disponible a la web del Centre Excursionista https://cep.cat/projecte-nou-local/ i en paper a la seu social actual.

Adjuntem link al dossier informatiu:

PROJECTE REDUÏT

PROJECTE SIMPLIFICAT

Estudi viabilitat

Fluxes de caixa

Càlcul general

CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA

Des del Centre Excursionista Penedès fem una crida a la participació de tots els socis i sòcies a l’assemblea per la seva importància i l’impacte que pot tenir ja que es podria decidir el futur a mig i llarg termini de l’entitat.

MÉS INFORMACIÓ:

Centre Excursionista del Penedès

Pare Martí Grivé, 11

08720 Vilafranca del Penedès

Telèfon 93 817 22 41

www.cep.cat