ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA ANUAL 2019

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA ANUAL 2019
Vilafranca del Penedès, 11 de febrer de 2019

Benvolgut soci/a:

Et volem convidar a l’important l’Assemblea General Ordinària Anual de la nostra entitat, que tindrà lloc al local social, el proper divendres 15 de març de 2019 a les 20:00 en primera convocatòria i a les 20.30 en la segona, al Escorxador de Vilafranca del Penedès (C/ Escorxador, 19)

L’ordre del dia serà:
1. Obertura de l’Assemblea.
2. Lectura i aprovació de l’acta corresponent a la darrera assemblea.
3. Memòria d’activitats de les seccions. Nova secció DAP (Dona Alpina Penedesenca)
4. Estat de comptes.
5. Aprovació del pressupost per l’any 2019.
6. Revisió de quotes.
7. Noves i futures inversions.
8. Llicències a les activitats del CEP.
9. Necessitat d’un Comunity Manager per al CEP.
10. Altes i baixes de la junta. Important: la junta actual porta 4 anys i vol fer canvi. Plega a finals de 2019. Calen tots els nous càrrecs de l’entitat.
11. Estat del projecte de nova seu social, financiació i decisió. (Nota: informació del projecte i finançament més detallada a https://cep.cat/projecte-nou-local/
12. Cap a on volem encaminar el CEP?
13. Precs i preguntes.
14. Nomenament de tres socis per l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

Les qüestions que hom vulgui presentar per incloure en l’ordre del dia, hauran de ser lliurades a la Secretaria del Centre, una setmana abans de la celebració de l’assemblea. Les decisions que s’hi prenen, aprovades per majoria, tenen caràcter de preferència i poden revocar qualsevol altre acord pres per la Junta directiva.
És important la vostra presència en aquesta Assemblea, ja sigui per donar suport a la Junta en la seva gestió, com per ser crítics en la mateixa.

Aprofitem per recordar que el Centre som tots nosaltres i demanem un cop més la vostra col·laboració. El futur del CEP està a les vostres mans i cal decidir-lo entre tots!

Com sempre, t’esperem.

LA JUNTA

Ubicació de l’activitat

Botigues amigues

Interessants descomptes per als nostres Socis/es.