ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA ANUAL 2021

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA ANUAL 2021
Vilafranca del Penedès, 14 de Desembre de 2021

Benvolgut soci/a:

Et volem convidar a l’important l’Assemblea General Ordinària Anual de la nostra entitat, el proper dimarts 14 de Desembre  a les 20:00 en convocatòria única, a l’Escorxador de Vilafranca del Penedès (C/ Escorxador, 19)

L’ordre del dia serà:

 1. Obertura de l’Assemblea.
 2. Lectura i aprovació de l’acta corresponent a la darrera assemblea.
 3. Modificació ESTATUTS doble convocatòria.
 4. Memòria d’activitats de les seccions.
 5. Estat de comptes.
 6. Aprovació del pressupost per l’any 2022.
 7. Nova seu social. Estat projecte i funcionalitats.
 8. Sortida del COVID i properes activitats.
 9. Comunicació i XXSS
 10. Junta. Important: Calen nous càrrecs a l’entitat.
 11. Precs i preguntes.
 12. Nomenament de tres socis per l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

Les qüestions que hom vulgui presentar per incloure en l’ordre del dia, hauran de ser lliurades a la Secretaria del Centre, fins a una setmana abans de la celebració de l’assemblea. Les decisions que s’hi prenen, aprovades per majoria, tenen caràcter de preferència i poden revocar qualsevol altre acord pres per la Junta directiva.
És important la vostra presència en aquesta Assemblea, ja sigui per donar suport a la Junta en la seva gestió, com per ser crítics en la mateixa.

Aprofitem per recordar que el Centre som tots nosaltres i demanem un cop més la vostra col·laboració. El futur del CEP està a les vostres mans i cal decidir-lo entre tots!

Com sempre, t’esperem.

LA JUNTA

Ubicació de l’activitat

Botigues amigues

Interessants descomptes per als nostres Socis/es.