ESCALADA-Curs infantil setmanal de 13 a 16 anys. Divendres de 17.15 a 18.15

ESCOLARS ANUALS INFANTS I JOVES CEP

Curs confirmat, encara us podeu apuntar!

TERCER GRUP: de 13 a 16 anys. Divendres de 17.15 a 18.15

Com a definició del grup, l’objectiu principal és la pràctica de l’escalada indoor amb un component d’entrenament tècnic i físic adequat a les aspiracions de cada alumne. Aquell que vulgui entrenar més i millor ho podrà fer. Ho farem mitjançant exercicis específics i també jocs. És possible tecnificar el grup si aquest ho permet.

OBJECTIUS

 1. Conèixer i practicar l’escalada indoor de forma segura.
 2. Conèixer les tècniques de mans en l’escalada.
 3. Conèixer les tècniques de peus en l’escalada.
 4. Conèixer les tècniques de cos en l’escalada.
 5. Treballar les qualitats físiques que intervenen en l’escalada.
 6. Conèixer les parts de la sessió, saber identificar-les i saber omplir-les.
 7. Relacionar-se i interactuar amb la resta de companys/es amb l’escalada com a element vehicular.
 8. Conèixer els principis d’entrenament en l’escalada i entrenar segons els principis d’entrenament.

CONTINGUTS

 • La caiguda, distribució a la sala, respecte als altres usuaris, i cobertura del company mentre fa bloc.
 • Formes jugades i jocs relacionats amb l’escalada.
 • Elements de la sala. Inclinacions diferents del rocòdrom, tipus de presa, funcionament dels blocs, zona infantil, campus, tension board, i gimnàs.
 • Tècniques de mans. Roms, pinces, invertits, laterals, regletes, i forats.
 • Tècniques de peus. Puntes, laterals, taló i empenya.
 • Tècniques de cos. Bicicleta, dinàmic, mantles, i coordinacions.
 • La sessió. Parts de la sessió, què fer en cada part, i l’escalfament.
 • El material. Els peus de gat, magnesi líquid i magnesi en pols. Roba esportiva.
 • Les qualitats físiques. Força, resistència, velocitat i flexibilitat.
 • Disseny de vies i blocs per a l’entrenament personal i dels companys.
 • Entrenament de l’escalada, tecnificació, i visualització.

MATERIAL

 • Peus de gat
 • Magnesi líquid
 • Roba esportiva

 

CONSIDERACIONS

Cal buscar un grup el més homogeni possible amb un nivell similar si realment es vol mantenir el mateix nombre d’alumnes al llarg del curs. El monitor/a ha de tenir clar que l’objectiu és que els alumnes desenvolupin la tècnica i les qualitats físiques mentre realitzen jocs i entrenaments en grup. A llarg plaç, l’objectiu és que el grup es tecnifiqui, però no hem d’oblidar que pot ser que comencin de zero o sigui que el grup decidirà en funció de com vagi el curs.

Ubicació de l’activitat

Botigues amigues

Interessants descomptes per als nostres Socis/es.