ESCALADA-Curs infantil setmanal de 9 a 12 anys. Dimecres de 17.15 a 18.15

ESCOLARS ANUALS INFANTS I JOVES CEP

Curs confirmat, encara us podeu apuntar!

SEGON GRUP: de 9 a 12 anys. Dimecres de 17.15 a 18.15

Com a definició del grup, l’objectiu principal és la pràctica de l’escalada indoor mitjançant el joc i el desenvolupament d’entrenament específic per a aquest esport. Inclourem exercicis de tècnica individual treballats de forma jugada i també exercicis específics per a desenvolupar la tècnica i les qualitats físiques que intervenen en l’escalada.

OBJECTIUS

 1. Conèixer i practicar l’escalada indoor de forma segura.
 2. Conèixer les tècniques de mans en l’escalada.
 3. Conèixer les tècniques de peus en l’escalada.
 4. Conèixer les tècniques de cos en l’escalada.
 5. Treballar les qualitats físiques que intervenen en l’escalada.
 6. Conèixer les parts de la sessió, saber identificar-les i saber omplir-les.
 7. Relacionar-se i interactuar amb la resta de companys/es amb l’escalada com a element vehicular.

CONTINGUTS

 • La caiguda, distribució a la sala, respecte als altres usuaris, i cobertura del company mentre fa bloc.
 • Formes jugades i jocs relacionats amb l’escalada.
 • Elements de la sala. Inclinacions diferents del rocòdrom, tipus de presa, funcionament dels blocs, zona infantil, campus, tension board, i gimnàs.
 • Tècniques de mans. Roms, pinces, invertits, laterals, regletes, i forats.
 • Tècniques de peus. Puntes, laterals, taló i empenya.
 • Tècniques de cos. Bicicleta, dinàmic, mantles, i coordinacions.
 • La sessió. Parts de la sessió, què fer en cada part, i l’escalfament.
 • El material. Els peus de gat, magnesi líquid i magnesi en pols. Roba esportiva.
 • Les qualitats físiques. Força, resistència, velocitat i flexibilitat.
 • Disseny de vies i blocs per a l’entrenament personal i dels companys.

MATERIAL

 • Peus de gat
 • Magnesi líquid
 • Roba esportiva

 

CONSIDERACIONS

Cal buscar un grup el més homogeni possible amb un nivell similar si realment es vol mantenir el mateix nombre d’alumnes al llarg del curs. El monitor/a ha de tenir clar que l’objectiu és que els alumnes escalin i desenvolupin la tècnica mitjançant la pràctica, no sempre jugant, juntament amb les qualitats físiques que necessitin. Caldrà incloure alguna part d’entrenament específic durant la sessió, amb comptagotes i sempre individualitzat per evitar lesions i/o problemes físics. Podem anar introduint alguns elements propis de la competició com ara blocs de volums, vídeos, etc, però sempre enfocat al lleure i només com a tast. Recordem que els alumnes poden partir de zero tot i ser el segon grup, ja que és qüestió d’edat només.

Ubicació de l’activitat

Botigues amigues

Interessants descomptes per als nostres Socis/es.