Informació final projecte

Seguint la feina del grup de treball, s’ha contemplat una nova opció per seguir endavant amb el projecte del nou local a l’antiga bolera i la futura orientació del CEP. Degut a que una de les 2 opcions encara no la tenim tancada, us emplacem a aquest divendres 24 de maig al CEP a la explicació de l’últim estat del projecte a les 21:00. La votació final queda aplaçada per al 14 de Juny. Us recordem que per tal d’aportar el màxim d’informació a tothom i perquè es pugui fer una valoració del projecte, teniu a disposició de les sòcies i socis un paquet de documentació que estarà disponible a la seu del Centre Excursionista.

Adjuntem link als dossiers informatius:

PROJECTE REDUÏT

PROJECTE SIMPLIFICAT

Ubicació de l’activitat

Botigues amigues

Interessants descomptes per als nostres Socis/es.