SEU SOCIAL-Espai esportiu BÚLDER 2024

Inscripcions al búlder i utilització de les seves instal·lacions de l’espai esportiu de la nova seu social de l’any 2024.

Després del primer mes d’ús de les instal·lacions pagat amb aquesta inscripció, el cobrament de la quota es farà mitjançant domiciliació bancària.

NORMES D’ÚS I GESTIÓ DE L’ESPAI ESPORTIU DE LA NOVA SEU SOCIAL DEL CEP

Lús de l’espai esportiu tindrà una quota mensual addicional a la quota d’associat i un control d’accés no presencial mitjançant telèfon mòbil (codi QR).

• Preu abonament numerari espai esportiu: 25€/mes.
• Preu abonament monoparental (1 adult i fills menors de 16 anys) espai esportiu: 32,50€/mes.
• Preu abonament familiar (2 adults i fills menors de 16 anys) espai esportiu: 42,50€/mes.

La utilització del gimnàs està inclosa dins de qualsevol de les tarifes de Espai esportiu BÚLDER.

Els majors de 18 anys podran fer la inscripció via web directament i podran accedir a l’espai esportiu en tota la franja horària.

De 16 a 18 anys podran fer una inscripció provisional a l’espera de presentar a secretaria l’autorització paterna/materna. Un cop validada podran accedir sols a l’espai esportiu en tota la franja horària.

Famílies i menors de 16 anys podran de fer una inscripció familiar via web directament i podran accedir a l’espai esportiu en tota la franja horària sempre acompanyats del seu pare/mare/tutor legal. En el supòsit de que el responsable  d’un menor de 16 anys no faci ús de les instal·lacions de l’espai esportiu i només acompanyi, es cobrarà una quota de soci numerari, però el menor haurà d’entrar sempre acompanyat pel responsable.

Descarregueu-vos totes les NORMES D’ÚS I GESTIÓ DE L’ESPAI ESPORTIU DE LA NOVA SEU SOCIAL DEL CEP en aquest link.

ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ
Per accedir i gaudir de l’espai esportiu cal complir els següents requisits:
• Ser membre del CEP.
• Haver pagat la quota mensual.
• Està en possessió de llicència federativa mínima que cobreixi l’escalda.
• Haver acceptat el tractament de dades de caràcter personal per la zona
videovigilada.
• Menors d’edat, de 16 a 18 anys, podran accedir sols a l’espai esportiu
amb autorització paterna/materna en tota la franja horària.
• Menors de 16 anys hauran d’accedir a l’espai esportiu amb el seu pare,
mare o tutor legal.

 

Ubicació de l’activitat

Botigues amigues

Interessants descomptes per als nostres Socis/es.