SEU SOCIAL-Espai esportiu GIMNÀS 2024

Inscripcions al gimnàs i utilització de les seves instal·lacions de forma autònoma

Després del primer mes d’ús de les instal·lacions pagat amb aquesta inscripció, el cobrament de la quota es farà mitjançant domiciliació bancària.

NORMES D’ÚS I GESTIÓ DE L’ESPAI ESPORTIU DE LA NOVA SEU SOCIAL DEL CEP

Període d’inscripció durant l’any 2024 pels socis del CEP. Inicialment, amb un màxim de 30 inscripcions a l’espera de la gestió i ús de l’espai segons l’aforament màxim. En cas d’arribar al màxim d’inscripcions tindran preferència els socis/sòcies amb més antiguitat al CEP. Els nous socis que vulguin apuntar-se a l’espai de gimnàs, s’hauran d’esperar a tancar les inscripcions i, en cas de arribar al màxim de les inscripcions, es farà llista d’espera.

L’ús de l’espai esportiu tindrà una quota mensual addicional a la quota d’associat i un control d’accés no presencial mitjançant telèfon mòbil (codi QR).
• Preu abonament numerari espai gimnàs: 12,50€/mes.

La utilització del gimnàs NO dona dret a utilitzar l’Espai esportiu BÚLDER.

Activitat només per a majors de 18 anys.

Descarregueu-vos totes les NORMES D’ÚS I GESTIÓ DE L’ESPAI ESPORTIU DE LA NOVA SEU SOCIAL DEL CEP en aquest link.

Al gimnàs, hi podreu trobar:

Ubicació de l’activitat

Botigues amigues

Interessants descomptes per als nostres Socis/es.