SÈNIORS – Santuari de Montgrony-Costa Pubilla

SECCIÓ DE VETERANS

La secció de veterans tal com els seu nom indica, esta pensada per les persones veteranes,  jubilats o prejubilats.

Te com a principal objectiu de promocionar  i  de difondre  els beneficis per la salut, tan mental com física, duen a terme  activitat física en el medi natural de manera regular, en forma de caminades, i a la vegada aprofundir en el coneixement del país, mitjançant les diferents disciplines que comporta la pràctica de l’excursionisme actiu, com poden ser: la geografia, la botànica, la fotografia, la història i un llarg, etc, compartides amb bona companya i amigable ambient.

Les sortides es fan els dimecres, i tant poden ser de mig dia o de dia sencer. Normalment, es fan amb cotxes particulars i majoritàriament dins del territori de Catalunya, tot i que, alguna vegada es pot anar més lluny.

La durada d’aquestes excursions acostuma ser de  4 a 6 hores i uns 15 km de recorregut mitjà amb un desnivell positiu de 700 a 800 metres de dificultat fàcil-mitjana.

La condició que es demana per participar- hi es: ser soci del CEP o alguna entitat federada i disposar de  la llicencia anual per fer activitat física en el medi natural,  que cobreix  l’assegurança d’accidents i la pòlissa  de responsabilitat civil, per l’activitat que es porta a terme, segons la llei d’activitats físiques esportives en  el medi natural.

Dins aquesta secció s’hi poden incloure diferents grups o col·lectius. En l’actualitat  hi ha inscrit el grup CAMINATS DELS DIMECRES  que es composa de  40 persones. El seu funcionament és en comissió  que es renova cada dos anys entre tots els seus components.

Al estar dins la disciplina del CEP, comporta l’avantatge de disposar de cobertura de l’assegurança de responsabilitat  civil, pels organitzadors  de les excursions.

Per a més informació contactar amb antel·lació a la sortida de la que se’n vulgui informació a secretaria@cep.cat

Ubicació de l’activitat

Botigues amigues

Interessants descomptes per als nostres Socis/es.