Seguint la feina del grup de treball, s’ha contemplat una nova opció per seguir endavant amb el projecte del nou local a l’antiga bolera i la futura orientació del CEP.

Degut a que una de les 2 opcions encara no la tenim tancada, us emplacem a aquest divendres 24 de maig a les 21.00 al CEP a la explicació de l’últim estat del projecte.

La votació final queda aplaçada per al 14 de Juny.

Us recordem que per tal d’aportar el màxim d’informació a tothom i perquè es pugui fer una valoració del projecte, teniu a disposició de les sòcies i socis un paquet de documentació que estarà disponible a la seu del Centre Excursionista.

Adjuntem link al dossier informatiu:

PROJECTE REDUÏT

PROJECTE SIMPLIFICAT