ESCALADA-Curs infantil setmanal de 5 a 8 anys. Dilluns de 17.15 a 18.15

ESCOLARS ANUALS INFANTS I JOVES CEP

Curs confirmat, encara us podeu apuntar!

PRIMER GRUP: de 5 a 8 anys. Dilluns de 17.15 a 18.15

Com a definició del grup, l’objectiu principal és la descoberta de l’escalada indoor mitjançant el joc i les formes jugades. Inclourem exercicis de tècnica individual però mai de forma magistral sinó mitjançant el descobriment i el joc grupal. La cohesió de grup i la coordinació amb els altres companys de grup serà important.

La franja d’edat és de 5 a 8 anys complerts el 2023.

OBJECTIUS

 1. Conèixer i practicar l’escalada indoor de forma segura mitjançant el joc amb un grup d’escaladors/es.
 2. Conèixer les tècniques de mans en l’escalada.
 3. Conèixer les tècniques de peus en l’escalada.
 4. Conèixer les tècniques de cos en l’escalada.
 5. Conèixer les parts de la sessió, saber identificar-les i saber omplir-les.
 6. Relacionar-se i interactuar amb la resta de companys/es amb l’escalada com a element vehicular.

CONTINGUTS

 • La caiguda, distribució a la sala, respecte als altres usuaris, i cobertura del company mentre fa bloc.
 • Elements de la sala. Inclinacions diferents del rocòdrom, tipus de presa, funcionament dels blocs, zona infantil, i gimnàs.
 • Formes jugades i jocs relacionats amb l’escalada.
 • Tècniques de mans. Roms, pinces, regletes, i forats.
 • Tècniques de peus. Puntes, laterals, taló i empenya.
 • Tècniques de cos. Bicicleta, dinàmic i coordinacions fàcils.
 • La sessió. Parts de la sessió, què fer en cada part, i l’escalfament.
 • El material. Els peus de gat, magnesi líquid i magnesi en pols. Roba esportiva.

MATERIAL

 • Peus de gat
 • Magnesi líquid
 • Roba esportiva

CONSIDERACIONS

Cal buscar un grup el més homogeni possible amb un nivell similar si realment es vol mantenir el mateix nombre d’alumnes al llarg del curs. El monitor/a ha de tenir clar que l’objectiu és que els alumnes escalin i desenvolupin la tècnica mitjançant el joc, deixant en un segon terme el rendiment i les qualitats físiques, que ja s’aniran desenvolupant poc a poc a través de la pràctica. Haurà de tenir molt d’èmfasi en inculcar uns bons hàbits de salut, d’escalfament i estiraments, de respecte als companys/es, i de gestió i cura del material i les instal·lacions. No s’inclourà cap contingut competitiu ni d’aquest àmbit en aquest nivell.

 

Ubicació de l’activitat

Botigues amigues

Interessants descomptes per als nostres Socis/es.