Convocatòria a les proves d’accés a monitors i instructors

Compartim informació de la FEEC

L’Àrea de Formació i l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM) convoquen les proves d’accés a monitors d’excursionisme i instructors de les especialitats d’excursionisme, alpinisme i esquí de muntanya pel cap de setmana del 20 i 21 de gener.

Les proves d’accés són el primer pas de la formació federativa que té com a objectiu formar a les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats
i clubs excursionistes i de la pròpia federació. Les proves per a monitors d’excursionisme van dirigides a persones sòcies d’entitats i clubs excursionistes amb carnet federatiu, que ja tenen un bagatge de muntanya i concretament de l’excursionisme.

Per altra banda, en el cas dels instructors d’especialitat, els aspirants sempre hauran de ser monitors d’excursionisme i/o instructors d’altres especialitats. L’objectiu d’aquestes proves és comprovar que els aspirants tenen assolits coneixements tècnics vers l’especialitat a la qual es presenten per poder realitzar el curs posteriorment. El detall de les proves a realitzar per accedir a cada especialitat es poden trobar a la pàgina web de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC)..

Els resultats obtinguts en aquestes proves d’accés tindran validesa durant les dues temporades posteriors a la data de realització d’aquestes (24-25 mesos posteriors). Així, les persones que estiguin interessades en obtenir el títol podran presentar-se a aquestes proves i, un cop superades, realitzar el curs en els propers dos anys o dues convocatòries. Totes aquelles persones interessades en presentar-se a les proves d’accés hauran de presentar a l’Àrea de Formació – ECAM el full d’inscripció i tota la documentació que s’hi especifica. Es pot entregar personalment a la seu de la FEEC (Rambla, 41 Pral. – 08002 Barcelona) o enviar-ho per correu postal o per correu electrònic a area.formacio@feec.cat.

El termini de presentació és el 7 de gener i no s’admetrà cap sol·licitud amb documentació incompleta ni fora de termini.
Les taxes d’inscripció a les proves són:
– Aspirants a monitors d’excursionisme: 30 euros
– Aspirants a instructors d’excursionisme: 50 euros
– Aspirants a instructors d’alpinisme i esquí de muntanya: 70 euros
Les proves tan sols es realitzaran si hi ha un mínim de 10 inscrits en el cas dels monitors i
un mínim de 6 inscrits en els casos dels instructors de cada especialitat.

Oriol Sales
Àrea de Formació i ECAM
Barcelona, 17 de novembre de 2017