Presentació

Des de la secció d’escalada del CEP volem tornar a potenciar aquesta disciplina al CEP i al Penedès. Els primers indicis de l’escalada al Penedès als anys ???? fa que sigui una de les activitats més històriques d’aquestes contrades.

Objectius

  • Formació tant en la iniciació a l’escalda, com amb la tecnificació avançada.
  • Re-equipació de les vies que hi ha a la comarca per poder gaudir dels magnífics espais que tenim a la comarca
  • Obertura de noves vies d’escalada