Presentació

La secció de sèniors, tal com els seu nom indica, esta pensada per les persones veteranes, jubilats o prejubilats.

Te com a principal objectiu de promocionar i de difondre els beneficis per la salut, tan mental com física, duen a terme activitat física en el medi natural de manera regular, en forma de caminades, i a la vegada aprofundir en el coneixement del país, mitjançant les diferents disciplines que comporta la pràctica de l’excursionisme actiu, com poden ser: la geografia, la botànica, la fotografia, la història i un llarg, etc, compartides amb bona companya i amigable ambient.

Les sortides es fan els dimecres, i tant poden ser de mig dia o de dia sencer. Normalment, es fan amb cotxes particulars i dins del territori de Catalunya, tot i que, alguna vegada es pot anar més lluny.

La durada d’aquestes excursions acostuma ser de unes 4 a 5 hores i uns 15 km de recorregut amb un desnivell positiu de 700 a 800 metres de dificultat fàcil-mitjana.

La condició que es demana per participar- hi es: ser soci del CEP i tenir la llicencia anual per fer activitat física en el medi natural, que cobreix l’assegurança d’accidents i la pòlissa de responsabilitat civil, per l’activitat que es porta a terme, segons la llei d’activitats físiques esportives en el medi natural.